MICRO


Micro không dây

Micro không dây AAP audio được thiết kế để hát karaoke chuyên nghiệp. Micro cho tiếng hát hay, nhẹ và đặc biệt có chức năng cắt rú, rít tự động. Cảm biến chạm tự động ngắt mic sau 3 giây khi rời tay và tự động bật mic khi cầm lên.

 

aap-audio-k-900.jpg

AAP audio K-900

Liên hệ

Micro không dây AAP audio K-900F

AAP audio K-900F

Liên hệ

AAP audio K-66

Liên hệ

AAP audio K-88

Liên hệ

AAP audio M-3

Liên hệ

Micro không dây AAP audio M-5

AAP audio M-5

Liên hệ

Micro không dây AAP audio M-6

AAP audio M-6

Liên hệ

Micro không dây AAP audio M-8

AAP audio M-8

Liên hệ

  Chat Facebook